LIDIA STANEK-WICHLIŃSKA

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła oraz Wydziale Rzeźby. W swojej pracy koncentruje się przede wszystkim na sztuce użytkowej, a jej dzieła wchodzą w skład prywatnych kolekcji m.in. w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Kanadzie, USA i Japonii. Od roku 2004 współtworzy autorskie studio stanek.wichlinski.design. Sztuka o utylitarnym charakterze ma według niej jednak poważniejszą rolę do spełnienia: „Wierzę, że obcowanie ze sztuką i pięknem, które tak subiektywnie definiujemy, ma wpływ na głębsze doświadczanie rzeczywistości i poczucia własnej wartości. Dlatego tworzę, by ludzie czuli się wyjątkowi i wyjątkowo. Najmocniej inspiruje mnie piękno i fenomen natury, która jest dla mnie intymną przestrzenią bliskości stwórcy i stworzenia. Drugim równie ważnym źródłem inspiracji jest dla mnie niezmienny, a jednocześnie nieustający w swoje ciągłej przemianie rytm – swoisty puls relacji człowieka z drugim człowiekiem. To miejsce styku – spotkania w życiodajnej wymianie doświadczeń powoduje, iż często moje prace przyjmują formę użytkową, by mogły służyć człowiekowi”. Prace prezentowane w ramach wystawy Polish Modern Glass Art dwa horyzonty twórczości artystki: użytkowy, gdzie jednak estetyka jest równorzędna z funkcjonalnością oraz stricte dekoracyjny.