MARIA BEDNARCZYK

Urodzona w roku 1995, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu na kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła, studiowała także na Academy of Fine Arts and Design w Bratysławie. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W swoich projektach najchętniej stosuje szkło bezbarwne, transparentne. Jak sama mówi, ten materiał ukazuje całą gamę zalet w swej prostocie. Artystka wykorzystuje efekty przenikania światła, gry formą, mocnego wchodzenia w przestrzeń obiektów pozornie kruchych i efemerycznych, które jednak w bezpośrednim kontakcie ukazują swoją haptyczność i obecność. Charakterystyczne jest także stosowanie form ostrych, najeżonych, prowokacyjnych i niebezpiecznych. Choć wymaga to od odbiorcy odwagi i wyjścia poza strefę komfortu, jej prace domagają się namacalnego doświadczania, co jest celem przyświecającym artystce: „Chcę byśmy przez dotyk dzielili się swoim ciepłem ze szkłem, ożywiając je. Wiele z moich prac prowokuje do dotyku, zachęca do interakcji i badań. To jest właśnie mój cel, połączyć dzieło i odbiorcę, stworzyć nową jakość sztuki, sztuki żywej”.