artysta

NATALIA KOMOROWSKA

Chmura

Wymiary

25x25 cm

technika

szkło hutnicze

Obiekt zatytułowany „Chmura” wywodzi się z inspiracji autorki światem natury i jest dokładnym zapisem walki przeciwstawnych sił i żywiołów, jakie w nim współistnieją. Wszystko to dzięki specyficznej technice, na której zastosowanie zdecydowała się artystka: „Podczas dmuchania obiektu <<Chmura>> na dnie formy układam lód, który podczas topnienia odciska się chłodząc i szarpiąc powierzchnię szkła, dając kształt obłoku. Jest to forma tworzenia szkła z wolnej ręki, dużą rolę odrywa tu współpraca hutnika i artysty, efekt jest sumą wizji twórcy i możliwości materiału”. Szkło staje się tu więc tkanką, na której zapisany zostaje moment, ulotne zjawisko; pozwala uchwycić w materialnej formie coś efemerycznego i nienamacalnego. Metafora ta wybrzmiewa ze szczególną siłą, jeśli uświadomić sobie, że samo szkło również jest efektem starcia żywiołów natury, materiałem wywiedzionym z ziemi i dzięki sile ognia twórczo przekształcanym przez człowieka.

360°

zobacz w 3D