POLISH MODERN GLASS ART

Polish Modern Glass Art, wystawa prezentowana w ramach Art Market Budapest, ma na celu ukazać bogactwo i różnorodność sztuki szkła w Polsce. Wśród 17 prac 9 artystek znajdują się zarówno dzieła utytułowanych twórczyń, dobrze już znanych na europejskim rynku artystycznym, jak i prace młodych i ambitnych, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w świecie sztuki. Repertuar form, motywów i technik prezentowany na wystawie jest niezwykle szeroki: od dzieł o charakterze artystyczno-użytkowym, jak choćby „Eko-talerze” Natalii Komorowskiej, wazony Natalii Dzidowskiej czy stół „C.O.D.E” Lidii Stanek-Wichlińskiej, poprzez dzieła o charakterze dekoracyjnym, jak „Vessels of Air” Magdaleny Zarychty czy statuetki Ewy Rossano, po stricte artystyczne, nieco bardziej niekonwencjonalne kompozycje autorstwa Marii Bednarczyk czy Marzeny Matuszewskiej. Ogromna jest także rozpiętość technik: od szkła dmuchanego poprzez pâte de verre po szklane mozaiki i kompozycje łączące szkło i metal – artystki dowodzą swojej sprawności technicznej i pomysłowości w operowaniu wymagającym materiałem, jakim jest szkło. W zakresie tematycznym pojawia się sporo komentarzy do współczesnego świata i jego problemów (to zwłaszcza w dziełach reprezentantek młodszego pokolenia), jak choćby w pracach Jagody Nowak-Bieganowskiej („Awokado” i „Empty bowls”) oraz refleksji nad ludzką naturą, losem współczesnego człowieka, jego słabościami, dylematami i wewnętrznymi konfliktami. Ten nurt reprezentują zwłaszcza prace Ewy Rossano („Romana” i „Wschód uczuć”), „Dyski – zapiski z życia” Katarzyny Karbownik-Urbańskiej czy agresywne, drapieżne kompozycje Marii Bednarczyk. Wystawa Polish Modern Glass Art przedstawia jedynie skromny wybór tego, co dzieje się na polskiej scenie artystycznej w zakresie sztuki szkła, już jednak ten niewielki wyimek dowodzi jej wysokiego poziomu, klasy artystycznej i kreatywności artystów. Polscy twórcy szkła z powodzeniem rywalizują w konkursach artystycznych w Europie i na świecie, ich rzeźby zdobywają nagrody, prezentowane są na wystawach w najlepszych galeriach sztuki w kraju i za granicą. Polska szkoła szkła artystycznego ma długą tradycję, a ośrodki Dolnego Śląska, z Wrocławiem na czele, śmiało mogą wyznaczać trendy. Mimo to w powszechnej świadomości polska sztuka szkła jest słabo obecna. Mamy nadzieję, że niniejsza wystawa, prezentowana w nowatorskiej, wirtualnej formie, pozwoli ten stan rzeczy zmienić.

No items found.

fundacja wyspart

Fundacja WyspArt zrodziła się z nieformalnej grupy, która od 2006 roku spotykała się w kamienicy przy ul. Krowoderskiej, gdzie dawniej Stanisław Wyspiański pracował w „Szafirowej Pracowni”. W 2007 roku oficjalnie powołano fundację, na której czele stanęła Magdalena Zarychta. Od tamtej chwili WyspArt działa nieprzerwanie, realizując swoje cele statutowe w zakresie promocji sztuki i edukacji artystycznej.Głównym założeniem fundacji jest edukacja poprzez sztukę – budowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych, poszerzanie wyobraźni dzieci i dorosłych oraz dawanie możliwości realizacji pasji i naturalnej dla człowieka potrzeby kreatywności i twórczości. Ponadto do celów fundacji należy promocja sztuki na czele ze wzornictwem oraz sztuką współczesną, wspieranie nowych, jak też tradycyjnych form artystycznego przekazu, a także udział w kreowaniu gustów artystycznych społeczeństwa, przede wszystkim zaś jego najmłodszych przedstawicieli.Do tej pory WyspArt zrealizował z powodzeniem szereg projektów z zakresu animacji i edukacji kulturalnej, w tym m.in. projekt „Zielony Dom” dotyczący zagadnienia bioarchitektury, „Krakowski Inkubator Kultury” (KIK), mający na celu aktywizację środowiska seniorów i integrację z przedstawicielami młodszego pokolenia poprzez kulturę, czy projekt „Ogrody tymczasowe” koncentrujący się na rewitalizacji zaniedbanych przestrzeni miejskich. Projekt multimedialnej wystawy Polish Modern Glass Art wpisuje się w nurt działalności fundacji mający na celu promocję polskiej sztuki, w tym sztuki użytkowej, oraz prezentowanie jej charakteru i unikatowości nie tylko w skali kraju, ale i całej Europy.