artysta

KATARZYNA KARBOWNIK-URBAŃSKA

DYSK – ZAPISKI Z ŻYCIA I

Wymiary

35x35x12 cm

technika

fusing

„Dyski – zapiski z życia” to przesycony treścią i formą artystyczny zapis codzienności. Autorka wykorzystuje tu całą paletę możliwości materiału, jakim jest szkło: stapia ze sobą poszczególne elementy, stosuje aplikacje z innych materiałów (np. metalowa siatka), wprowadza grawer, buduje kompozycje z partii transparentnego i barwnego szkła. Ta różnorodność technicznych rozwiązań i środków wyrazu zdaje się odpowiadać bogactwu doświadczeń, jakie niesie ze sobą życie. Zarazem umieszczone w kompozycjach figuralne rysunki tworzą mozaikę form, składających się na tkankę człowieczej egzystencji: są tu postaci ludzkie lub poszczególne partie ludzkiego ciała, krople, które odczytać można jako łzy, elementy kojarzące się ze światem przyrody – słońcem czy morską tonią. Wszystko to zaś zamknięte zostaje w kolistej formie (przywołującej na myśl metaforę cyklu życia), w środku której widnieje kształt do złudzenia przypominający serce – z czerwonymi żyłami i niebieskimi tętnicami, jak i bezbarwnymi łącznikami, rozchodzącymi się we wszystkich kierunkach.

360°

zobacz w 3D