artysta

NATALIA KOMOROWSKA

Eko-talerze

Wymiary

średnica 23 cm, wysokość 2 cm

technika

fusing

Zestaw talerzy o nieregularnych krawędziach i intensywnych barwach zieleni i błękitu jest przykładem wcielenia idei recyklingu w strefie twórczości artystycznej. Materiał do stworzenia naczyń został pozyskany przez artystkę z pokruszonych butelek po winie, a następnie przetopiony w nowy obiekt o funkcjach utylitarnych i znacznie dłuższej perspektywie funkcjonowania w otoczeniu człowieka, niż pusta butelka. Jak mówi o tym projekcie jego autorka: „Ziemia jest naszym wspólny domem i miejscem do życia: niszcząc ją, niszczymy siebie. Jednym z wielu problemów jest nadprodukcja, która wiąże się z ogromną ilością odpadów. W moich działaniach skupiłam się na ich zmniejszeniu, zmieniając je poprzez recykling w nowy produkt użytkowy. Interesuje mnie temat konsumpcjonizmu i chciałbym móc przekazać, że wytwarzane przez nas produkty, które następnie trafiają do śmieci, są naszym dobrem — surowcem, a nie odpadem”.

360°

zobacz w 3D